OM HAVNESENTERET RØRVIK

Havnesenteret er en sosial møteplass og har et bredt utvalg av leietakere!